Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

SJEZDOVKY VE SKI AREÁLU LUŽNÁ 

 

Sjezdovka č.1-malý vlek

Sjezdovka č.2-velký vlek, pouze část po les Sjezdovka č.2-velký vlek - průseky Sjezdovka č.3-louka kolem statku u Hovořáků
mimo provoz mimo provoz mimo provoz mimo provoz
Sníh: -
Stav: -

Sníh: -
Stav: -

Sníh: -
Stav: -

Sníh: -
Stav:  -

      

Všechny sjezdovky jsou pravidelně upravovány sněžnou rolbou s frézou.

Bufet v chatě - teplé a studené nápoje, točené pivo, párek, klobása, alko, nealko, cukrovinky.

   

CENÍK - VLEKY LUŽNÁ

 

Doba Dospělí Děti do 12 let
Dopoledne ( 8:30-12:30) 180,-Kč           120,-Kč
Odpoledne (12:30-16:30) 180,-Kč 120,-Kč
Celodenní 260,-Kč 200,-Kč

Jednotlivé jízdné:

Doba Dospělí Děti do 12 let
1 jízda                                25,-Kč

 

PROVOZNÍ DOBA VLEKŮ


  Pátek                    12:30 - 16:30  
Sobota a neděle   08:30 - 16:30

V případě většího zájmu možno i přes týden po telefonické domluvě na telefonu 603 805 608.

Zajistíme instruktora lyžování pro vaše děti.

PARKOVÁNÍ

Pro návštěvníky jsou vyhrazena dvě parkoviště zdarma, a to hned vedle areálu s kapacitou cca 50 míst, další parkoviště s kapacitou cca 50 míst je 400m od areálu u hlavní cesty z Valašské Polanky do Lidečka.

Snažíme se o maximální údržbu příjezdové cesty pro bezproblémové parkování přímo u sjezdovky.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY

 I. Lyžařský vlek  "malý"  02952-P KV 400-1-L

            - dopravní rychlost 2,26 m/s 

            - přepravní kapacita max. 685 osob / hod.

            - délka trasy 282 m 

            - výškový rozdíl 66 m

            - šikmá délka 261 m 

            - nástupní stanice ve 456 m 

            - výstupní stanice ve 522 m 

            - stupeň obtížnosti: červená 

       

 II. Lyžařský vlek  "velký" TLV 12

              - dopravní rychlost 2,5 m/s

              - přepravní kapacita max. 350 osob / hod.

              - délka trasy 745 / 720 m

              - výškový rozdíl 183,5 m

              - šikmá délka 715 m 

              - nástupní stanice v 477 m 

              - výstupní stanice č. 1 v 620 m 

              - výstupní stanice č. 2 v 660 m 

              - stupeň obtížnosti: černá, červená, modrá.

 

POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ SJEZDOVÝCH TRATÍ

 1. JÍZDA NA SJEZDOVÝCH TRATÍCH JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ 

 

 2. VZÁJEMNÝ OHLED

     Všichni lyžaři a snowboardisté se musí na sjezdové trati chovat tak, 

     aby neohrožovali ostatní svým chováním ani svou výzbrojí a výstrojí. 

 

 3. KONTROLA RYCHLOSTI A CHOVÁNÍ

     Rychlost jízdy a chování na trati musí odpovídat osobním 

     schopnostem a obecným podmínkám jako je počasí, sněhové

     poměry, hustota lyžařského provozu apod. 

 

 4. VOLBA SMĚRU JÍZDY

     Lyžaři a snowboardisté, kteří jsou nahoře na trati, jsou v postavení,
     které jim umožňuje přehled a proto si mohou určit směr jízdy.
     Směr musí volit tak, aby  neohrožovali ostatní.

 

 5. PŘEDJÍŽDĚNÍ

     Každý může být předjížděn shora, zprava i zleva, avšak pouze   

     v přiměřené vzdálenosti. Nikdo nesmí být omezován ve svobodě pohybu.

 

 6. ZAHÁJENÍ JÍZDY A KŘÍŽENÍ

     Při zahájení jízdy, nebo při křížení tratí se každý musí vizuálně  

     přesvědčit, že trať je   nad ním i pod ním volná dříve, než začne sjíždět. 

 

 7. ZASTAVENÍ

     Je nebezpečné zastavovat v úzkých nebo nebezpečných místech tratě.   

     Po pádu musí být trať opět co nejrychleji uvolněna.

 

 8. POHYB BEZ LYŽÍ

     Pohyb pěšky nahoru i dolů je zásadně na okraji tratě. Chodec nesmí

     ohrožovat ostatní ani svým vybavením, ani svým tělem.

 

 9. POMOC

     Při nehodě musí každý účastník nebo svědek poskytnout zraněnému

     pomoc a ohlásit  úraz pracovníkům lyžařského areálu.

 

10. PŘÍSNÝ ZÁKAZ JÍZDY MIMO SJEZDOVOU TRAŤ !

 

 

 ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ VLEKŮ

 1. Jízda na vlastní nebezpečí.
 2. Zákaz vstupu na sjezdové tratě bez platného lístku na vlek.
 3. Nástup a výstup provádějte pouze na místech k tomu určených.
 4. Pro čekání na kotvu u nástupní stanice použijte vymezeného prostoru.
 5. Při nástupu držte lyžařské hole v jedné ruce, volnou rukou se držte 
     během jízdy teleskopu.    
 6. Během jízdy na vleku nevybočujte ze směru jízdy.
 7. Při pádu na vleku okamžitě uvolněte teleskop a opusťte trať.
 8. Opětný nástup proveďte v nástupní stanici, nikoliv v místě pádu.
 9. Zákaz uchopení závěsu na trati mimo nástupiště, křižování stopy či jízdy 
     na závěsu  mimo stopu. Toto chování vede k častému shození tažného 
     lana z náběžných kladek.
10. V případě poškození vleku bude provozovatel uplatňovat u této osoby 
   ušlý zisk a náklady spojené s opravou zařízení + bude volána POLICIE ČR.
11. V případě nebezpečí použijte k zastavení vleku červené tlačítko STOP.
12. Opětné spuštění vleku může provést jen pověřená obsluha vleku.
13. Na vleku je zakázaná jízda osobám podnapilým nebo pod vlivem 
      omamných a psychotropních látek.
14. Na vleku je zákaz převážení dětí před sebou na lyžích, na zádech, 
      v závěsu na laně a tažení saní.
15. Lyžaři jsou povinni respektovat pokyny obsluhy lyžařského vleku.
16. Osoba porušující přepravní řád lyžařského vleku bude z přepravy 
      okamžitě vyloučena bez náhrady jízdného.